คุณอิ่ม ซ.มหาราช ใช้บริการเต็นท์ให้เช่า ขนาด 5*12 ม.