โครงการอุ่น จัดหาเต็นท์สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม bike อุ่นไอรัก